α1-4 galactobiose linked to desthiobiotin (Linker-DBT-A)

Product code: GLY154-DBT-A

Galα1-4Gal-NAc-CH2-(1.4-Tz)-(CH2)2-EG3-NH-Desthiobiotin

Chemical formula: C35 H61 N7 O16

Molecular weight: 835.9

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY154_DBT_A.pdf (specs_GLY154_DBT_A.pdf) Download (102.71KB)

MSDS_GLY154_DBT_A.pdf (MSDS_GLY154_DBT_A.pdf) Download (288.29KB)