α1-4 galactobiose linked to fluorescein (Linker-FLUO A)

Product code: GLY154-FLUO-A

Galα1-4Gal-O-(CH2)3-NH-CS-NH-Fluorescein

Chemical formula: C34 H38 N2 O14 S1

Molecular weight: 730.75

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY154_FLUO_A.pdf (specs_GLY154_FLUO_A.pdf) Download (102.69KB)

MSDS_GLY154_FLUO_A.pdf (MSDS_GLY154_FLUO_A.pdf) Download (288.32KB)