α1-4 galactobiose linked to biotin (Linker-BT C)

Product code: GLY154-BT-C

Galα1-4Gal-O-(CH2)3-NHCO-(CH2)2-EG3-NH-Biotin

Chemical formula: C34 H60 N4 O17 S1

Molecular weight: 828.93

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY154_BT_C.pdf (specs_GLY154_BT_C.pdf) Download (102.66KB)

MSDS_GLY154_BT_C.pdf (MSDS_GLY154_BT_C.pdf) Download (288.14KB)