α1-4 galactobiose linked to biotin (Linker-BT A)

Product code: GLY154-BT-A

Galα1-4Gal-NAc-CH2-(1.4-Tz)-(CH2)2-EG3-NH-Biotin

Chemical formula: C35 H59 N7 O16 S1

Molecular weight: 865.96

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY154_BT_A.pdf (specs_GLY154_BT_A.pdf) Download (102.68KB)

MSDS_GLY154_BT_A.pdf (MSDS_GLY154_BT_A.pdf) Download (288.18KB)