α1-4 galactobiose linked to biotin and fluorescein (Linker-BT-FLUO A)

Product code: GLY154-BT-FLUO-A

Galα1-4Gal-O-(CH2)3-NHCO-CH(NHCO-Biotin)-(CH2)4-NH-CS-NH-FITC

Chemical formula: C53 H70 N6 O18 S2

Molecular weight: 1143.29

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY154_BT_FLUO_A.pdf (specs_GLY154_BT_FLUO_A.pdf) Download (103.27KB)

MSDS_GLY154_BT_FLUO_A.pdf (MSDS_GLY154_BT_FLUO_A.pdf) Download (288.52KB)