α-3-Galactosyl-3-Fucosyllactose grafted on OVA

Product code: GLY064-OVA

Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)Glc-OVA

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY064_OVA.pdf (specs_GLY064_OVA.pdf) Download (102.57KB)

MSDS_GLY064_OVA.pdf (MSDS_GLY064_OVA.pdf) Download (288.43KB)