α-3-Galactosyl-3-Fucosyllactose grafted on HSA

Product code: GLY064-HSA

Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)Glc-HSA

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY064_HSA.pdf (specs_GLY064_HSA.pdf) Download (102.32KB)

MSDS_GLY064_HSA.pdf (MSDS_GLY064_HSA.pdf) Download (288.14KB)