α-3-Galactosyl-3-Fucosyllactose grafted on BSA

Product code: GLY064-BSA

Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)Glc-BSA

Laboratory reagent for research and development only. Not for human or animal use.

specs_GLY064_BSA.pdf (specs_GLY064_BSA.pdf) Download (102.35KB)

MSDS_GLY064_BSA.pdf (MSDS_GLY064_BSA.pdf) Download (288.15KB)

Related products