Ganglio-Series

Ganglio-Series

GT3 Ganglioside sugar-β-NAc-spacer3-Biotin

trait
GLY092-NAc-sp3-Bt

viewmore
Neu5Acα2-8Neu5Acα2-8Neu5Acα2-3Galβ1-4
Glcβ-NAc-Spacer3-biotin
Ganglio-Series

Fucosyl-GM1-β-N-Acetyl-propargyl

Fucosyl-GM1-β-N-Acetyl-propargyl
trait
GLY103-NPR

viewmore
Fucα1-2Galβ1-3GalNAcβ1-4
(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glcβ-N-Acetyl-propargyl
C66H108N9O38NaS
FW 1690.65
Ganglio-Series

GD1a Ganglioside sugar-β-NAc-sp1-NH2

GD1a Ganglioside sugar-β-NAc-sp1-NH2
trait
GLY098-NAc-Sp1-NH2

viewmore
Neu5Acα2-3Galβ1-3GalNAcβ1-4
(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glcβ-NAc-spacer1-NH2
Ganglio-Series

GD3-β-N-Acetyl–spacer3-Biotin (ammonium salt)

GD3-β-N-Acetyl–spacer3-Biotin (ammonium salt)
trait
GLY091-NAc-sp3-Bt

viewmore
NeuAcα2-8NeuAcα2-3Galβ1-4Glc
β-NAc-spacer3–Biotin
C47H77N7O30 • NH3
FW 1288.26
Ganglio-Series

GD2 Ganglioside sugar-β-NAc-Spacer3-Biotin

GD2 Ganglioside sugar-β-NAc-Spacer3-Biotin
trait
GLY094-NAc-sp3-Bt

viewmore
GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-8Neu5Acα2-3)Galβ1-4
Glcβ-NAc-Spacer3-BiotinC47H72N4O32Na2
FW 1251.05
Ganglio-Series

GM3-β-N-Acetyl-spacer1-NH2

GM3-β-N-Acetyl-spacer1-NH2
trait
GLY090-NAc-sp1-NH2

viewmore
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-N-Acetyl-spacer1-NH2
Ganglio-Series

GD1a Ganglioside sugar-β-NAc-sp3-biotin

GD1a Ganglioside sugar-β-NAc-sp3-biotin
trait
GLY098-NAc-sp3-Bt

viewmore
Neu5Acα2-3Galβ1-3GalNAcβ1-4
(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glcβ-NAc-spacer3-Biotin
Ganglio-Series

GM1a Ganglioside sugar-NAc-sp3-Biotin

GM1a Ganglioside sugar-NAc-sp3-Biotin
trait
GLY096-NAc-sp3-Bt

viewmore
Galβ1-3GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-3)Galβ1-4
Glcβ-NAc-spacer3-biotin
Ganglio-Series

GM2 Ganglioside sugar-β-NAc-sp3-Biotin

GM2 Ganglioside sugar-β-NAc-sp3-Biotin
trait
GLY093-NAc-sp3-Bt

viewmore
GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glcβ-NAc-spacer3-Biotin
Ganglio-Series

GM3-β-N-Acetyl-spacer3-Biotin

GM3-β-N-Acetyl-spacer3-Biotin
trait
GLY090-NAc-sp3-Bt

viewmore
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-N-Acetyl-spacer3-Biotin
Ganglio-Series

GM3 ganglioside sugar GEL (3'SL) 1 ml

GM3 ganglioside sugar  GEL (3'SL) 1 ml
trait
GLY090-GEL

viewmore
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-NAc-Spacer-Bead
with propargylated GM3 GLY090-NPR
FW 734.63
Ganglio-Series

GD3-β-N-Acetyl–spacer1-NH2 (ammonium salt)

GD3-β-N-Acetyl–spacer1-NH2 (ammonium salt)
trait
GLY091-NAc-sp1-NH2

viewmore
NeuAcα2-8NeuAcα2-3Galβ1-4Glc
β-NAc-spacer1–NH2
C47H77N7O30 • NH3
FW 1288.26
| 1 | 2 | Next page