Home puce Natural polysaccharides and Oligosaccharides extracted from Biomass

Natural polysaccharides and Oligosaccharides extracted from Biomass

Maltodextrin

Maltoheptaose DP7 - 100 mg

Maltoheptaose DP7 - 100 mg
trait
GLU317

viewmore
C42H72O36
FW 1152.99
[34620-78-5]
Maltodextrin

Maltooctaose DP8 - 10 mg

Maltooctaose DP8 - 10 mg
trait
GLU318

viewmore
C48H82O41
FW 1315.13
[6156-84-9]
Maltodextrin

Maltononaose DP9 - 10 mg

Maltononaose DP9 - 10 mg
trait
GLU319

viewmore
C54H92O46
FW 1477.27
[6471-60-9]
Maltodextrin

Maltodecaose DP10 - 10 mg

Maltodecaose DP10  - 10 mg
trait
GLU320

viewmore
C60H102O51
FW 1639.41
[37331-89-8]
Maltodextrin

Malto-oligosaccharides Kit -New composition 2017-

Malto-oligosaccharides Kit  -New composition 2017-
trait
GLU322

viewmore
Individually packaged Malto-oligomers kit (from DP2 to DP7 100 mg, and DP8 to DP10 10 mg)
Chitosan

Chitosan polysaccharide - 1 g

Chitosan polysaccharide  - 1 g
trait
GLU420

viewmore
β(1-4)linked D-glucosamine polysaccharide
DA<10%
[9012-76-4]
Chitosan

Chitosan oligosaccharides mixture - 100 mg

trait
GLU421

viewmore
β(1-4) linked D-glucosamine oligomers
Average range DP: from 2 to 20.
Chitosan

Chitosan oligosaccharides DP60 - 10 mg

trait
GLU422

viewmore
β(1-4) linked D-glucosamine oligomers
Average DP:60
Chitosan

Chitosan oligosaccharides DP40 - 10 mg

trait
GLU423

viewmore
β(1-4) linked D-glucosamine oligomers
Average DP:40
Chitosan

Chitosan oligosaccharides average DP24 - 10 mg

trait
GLU424

viewmore
β(1-4) linked D-glucosamine oligomers
Average DP:24
Chitosan

Chitosan oligosaccharides average DP12 - 10 mg

trait
GLU425

viewmore
β(1-4) linked D-glucosamine oligomers
Average DP:12
Chitosan

Chitosan oligosaccharides average DP6 - 10 mg

trait
GLU426

viewmore
β(1-4) linked D-glucosamine oligomers
Average DP:6
Previous page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next page